. . MATARÓ. Un estadillo para tus sentidos      Ref. 39001 Tipo: Superficie: Habitaciones: Baños: Garage: Piscina: PRECIO DE VENTA:  375.000 euros Apartamento 75 m2 2 1 Si No Vivir en una ciudad bañada por el mar tiene privilegios, mejor todavía si tu vivienda está  frente al mar, es el sueño de una gran mayoría de nosotros.  ¿Y porqué no realizar ese sueño?  En Mataró, en plena Costa Barcelona, se encuentra este apartamento en primera línea de mar,  con unas vistas espectaculares.  Cuando accedes al él sientes una cálida acogida, sensación de bienestar, mucha luz....un  estallido para tus sentidos. Solo con salir a la terraza y observar el amplio mar, la bonita playa  o el puerto ya te sientes satisfecho, pero junto a la calidez de su interior es lo que en conjunto  hace de esta vivienda un lugar perfecto.  Su buen estado de conservación y con acabados de calidad, cercano a la estación de tren y  frente al acceso que conduce al paseo marítimo, al puerto o a la playa, le otorgan  una  ubicación inmejorable.  PARA CONOCER MAS DETALLES DE ESTA PROPIEDAD CONTACTE CON NOSOTROS. Viure en una ciutat banyada pel mar té privilegis, millor encara si el teu habitatge està davant  del mar, és el somni d'una gran majoria de nosaltres. ¿I per què no realitzar el somni?  En Mataró, en plena Costa Barcelona, es troba aquest apartament a primera línia de mar, amb  unes vistes espectaculars.  Quan accedeixes al ell sents una càlida acollida, sensació de benestar, molta llum .... un esclat  per als teus sentits. Només amb sortir a la terrassa i observar l'ampli mar, la bonica platja o el  port ja et sents satisfet, però juntament amb la calidesa del seu interior és el que en conjunt  fa d'aquest habitatge un lloc perfecte.  El seu bon estat de conservació i amb acabats de qualitat, proper a l'estació de tren i en front  l'accés que condueix al passeig marítim, al port o a la platja, li atorguen una ubicació  immillorable.  PER CONÈIXER MES DETALLS D'AQUESTA PROPIETAT CONTACTI AMB NOSALTRES. Living in a city bathed by the sea is a privilege, even better if your home is facing the sea, is  the dream of most of us. And why not realize that dream?   In Mataró, on the Costa Barcelona, this apartment is located on seafront, with spectacular  views. When you access you feel a warm welcome, sense of well-being, bright .... a bang for your  senses. Only to exit to the terrace and watch the vast sea, the beautiful beach or the port and  you feel satisfied, but with the warmth of the interior together, is what makes this home a  perfect place. Its good condition and with quality finishes, close to the train station and opposite the  entrance leading to the seafront, the harbor or the beach, it give an unbeatable location.  FOR MORE DETAILS ABOUT THIS PROPERTY PLEASE CONTACT US. Vivre dans une ville baignée par la mer c'est un privilégie, encore mieux si votre maison est  face à la mer, est le rêve de la plupart d'entre nous. Et pourquoi ne pas réaliser ce rêve?  Dans Mataró, sur la Costa de Barcelone, cet appartement est situé sur le front de mer, avec  des vues spectaculaires. Lorsque vous accédez à cet appartement nous faire sentir un accueil chaleureux, le sentiment  de bien-être, lumineux .... un bang pour vos sens. Sortir sur la terrasse et regarder la vaste  mer, à la plage ou le port et vous vous sentez satisfait, mais avec la chaleur de l'intérieur est  ensemble ce qui rend cette maison un endroit parfait.  Son bon état et avec des finitions de qualité, à proximité de la gare et en face de l'entrée  menant à la mer, le port ou la plage, lui donner un emplacement imbattable.  POUR PLUS DE DÉTAILS SUR CETTE PROPRIÉTÉ S'IL VOUS PLAÎT CONTACTEZ-NOUS.    Barcelona 933 938 989     Girona                         info@primeralineademar.com 972 454 507  inicio  atrás Contacto: info@primeralineademar.com                     Barcelona  Telf.  933 938 989       Girona  Telf.  972 454 507                    Balmes, 176  1º 1ª  -  08006 BARCELONA Copyright  -  Primeralinea SIE, S.L.